לתשומת לבך:
תכנית זו אינה כוללת את הקישור לתקצירים. תכנית הכנס עם קישור לתקצירים עומדת לרשות הנרשמים לכנס בלבד, 
   ומחייבת הכנסת מספר הרישום. הכניסה לנרשמים היא באמצעות לחצן "תכנית ותקצירים לנרשמים".   
          Posters List  -  click here          
 

 
 


הארגון הישראלי לחקר הסרטן

טורנט - הקמת אתרים