אפשרויות תמיכה בכינוסים ממוקדים
 
  חברים יקרים,

ועד הארגון הישראלי לחקר הסרטן, החליט בישיבתו האחרונה, לעודד כינוסים בנושאים ספציפיים בתחום הסרטן.
הכוונה היא לכינוסים שיתקיימו באוניברסיטאות, מכוני מחקר או בתי חולים, תוך שימוש באולמות הרצאהמקומיים.

הכינוסים יהיו פתוחים לחברי הארגון. גובה התמיכה בכינוס יהיה עד 3,000 ש"ח .
ניתן לבקש תמיכה במגוון צרכים כגון מזון, הדפסת פוסטר פרסומי, כיסוי חלקי של הוצאות הבאת מרצה מחו"ל וכד'.

להלן התנאים לקבלת התמיכה :

1. על הכינוס להיות מוצע לוועד הארגון ( בדוא"ל  ל  info@iscr.org.il  )  במסמך שיהיה חתום על ידי שלושה חברי ארגון,
     לפחות, לפחות שלושה חודשים לפני מועד הכינוס.

2. המסמך יכלול הנמקה לחשיבות הנושא הספציפי בתחום חקר הסרטן ותאור של תוכנית הכינוס, לרבות רשימת המרצים.

3. המסמך יהיה באורך של עמוד אחד לכל היותר, ויוגש ב 12   Times New Roman  עם שוליים של 2.5 ס"מ .

4. המארגנים יציינו את תמיכת הארגון הישראלי לחקר הסרטן, לרבות הלוגו של הארגון, על פוסטר הפרסום.

5. המארגנים יזמינו את נשיא הארגון או נציגו לפתוח את יום העיון בדברי ברכה .

6. בכינוס יוצב דוכן שבו תתאפשר הרשמה לחברות בארגון.


 


הארגון הישראלי לחקר הסרטן

טורנט - הקמת אתרים